Een nieuwe groene buurt voor Anderlecht

Met een officiële boomplanting is in Anderlecht het startschot gegeven van Erasmus Gardens. Het woonproject beantwoordt aan de groeiende huisvestingsbehoefte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het valt op door zijn verscheidenheid, zijn omvang en zijn ambitie. In deze nieuwe wijk van 13 hectare aan de rand van het Pajottenland kunnen de bewoners een evenwicht vinden […]