MVRDV trans­for­meert Frans win­kel­cen­trum tot groen para­dijs

Het Neder­land­se archi­tec­ten­bu­reau MVRDV heeft plan­nen ont­huld om een win­kel­cen­trum in de Fran­se plaats Lyon te trans­for­me­ren tot een groen gebied met veel beplan­ting. Het Part-Dieu win­kel­cen­trum in Lyon beschikt over ruim­tes voor bedrij­ven, win­kels, en res­tau­rants. In de reno­va­tie­plan­nen van MVRDV krij­gen bezoe­kers bete­re toe­gang tot het gebouw, via voet­pa­den, trap­pen en lif­ten. Daar­naast […]