Een muse­um die­nend aan kunst en natuur

Muse­um Voor­lin­den is gele­gen mid­den in de natuur­lij­ke omge­ving van het gelijk­na­mi­ge land­goed. Omringd door het groen van de bomen, uit­kij­kend over het water en het uit­ge­strek­te wei­land, kan de bezoe­ker straks in alle rust genie­ten van de kunst. De archi­tec­tuur van het muse­um­ge­bouw draagt actief bij aan de natuur­be­le­ving bin­nen in het muse­um. Gro­te […]