Nieu­we pro­s­ci­ut­to-fabriek gaat op in het land­schap

De nieu­we pro­s­­ci­ut­­to-fabriek van pro­du­cent Sal­pi ligt let­ter­lijk in de heu­vels van Umbrië. De Ita­li­aan­se archi­tect Enzo Eus­e­bi heeft in zijn ont­werp het gebouw voor een ruim deel onder­gronds gesi­tu­eerd. De fabriek van Opi­fi­cio Sal­pi ligt in de omge­ving van Perug­ia aan de voet van een heu­vel. Archi­tec­ten­bu­reau Enzo Eus­e­bi + Part­ners heeft het gebouw […]