Noodzaak voor groen in de stad nog groter bij klimaatverandering

Klimaatverandering maakt het nog urgenter om voldoende groen in de stad te hebben. Daarvoor zijn wel andere bomen nodig en veel meer groene daken en groene gevels. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zoekt naar die andere bomen en zet de kennis over de bomen en planten op een rij. Het groen in de stad gaat het […]