Nood­zaak voor groen in de stad nog gro­ter bij kli­maat­ver­an­de­ring

Kli­maat­ver­an­de­ring maakt het nog urgen­ter om vol­doen­de groen in de stad te heb­ben. Daar­voor zijn wel ande­re bomen nodig en veel meer groe­ne daken en groe­ne gevels. Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving zoekt naar die ande­re bomen en zet de ken­nis over de bomen en plan­ten op een rij. Het groen in de stad gaat het […]