Min­der groen in wij­ken door ver­gun­ning­vrij bou­wen

Dat par­ti­cu­lie­ren tegen­woor­dig zon­der ver­gun­ning dak­ka­pel­len, aan­bou­wen en over­kap­pin­gen kun­nen bou­wen, is fijn voor de betref­fen­de bewon­der, maar slecht voor de leef­baar­heid van de wijk. Groen ver­dwijnt, water­ber­gend ver­mo­gen loopt terug en hit­te­stress neemt toe. Dat blijkt uit een inven­ta­ri­sa­tie van de gemeen­te Utrecht. Het is hoog tijd voor het lan­de­lijk moni­to­ren van het beleid, […]