Twee­de edi­tie Tulp Fes­ti­val in Amster­dam

Voor het twee­de ach­ter­een­vol­gen­de jaar hult Amster­dam zich in de maand april in een kleu­ren­pracht. Tij­dens het Tulp Fes­ti­val 2016 zul­len op zes­tig loca­ties meer dan 500.000 tul­pen te bewon­de­ren zijn. In totaal zijn er in okto­ber en novem­ber vorig jaar meer dan 430.000 tul­pen­bol­len geplant in de vol­le grond op de ver­schil­len­de loca­ties. Voor […]