Defi­ni­tief ont­werp heraan­leg ’t Zand met groen in het mid­del­punt

Het ont­werp van West 8, Snoeck & Part­ners en Ate­lier Roland Jéol is in juni 2015 aan­ge­we­zen als win­naar van de inter­na­ti­o­na­le ont­werp­wed­strijd voor de heraan­leg van het groot­ste plein van Brug­ge. Dat ont­werp is nu ver­fijnd na inspraak van bewo­ners, han­de­laars en hore­ca. Er is geko­zen voor een vol­le­dig open plein dat inge­deeld wordt […]