Groen boven alles… over de groe­ne daken in de groe­ne stad

Meer groe­ne daken in onze (groe­ne) ste­den: dat is één van de speer­pun­ten van De Groe­ne Stad. Wij schre­ven dan ook al vaak en enthou­si­ast over de vele voor­de­len die groe­ne daken bie­den. Eind 2014 is er door bran­che­ver­e­ni­ging VHG een web­si­te gelan­ceerd waar alle infor­ma­tie over groe­ne daken, groe­ne gevels en de ver­schil­len­de sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den […]