Actie ‘vier­kan­te meter school­tui­nen’

Wie helpt er mee school­tui­nen ver­groe­nen? Net als vorig jaar wor­den er dit jaar weer vier­kan­te meter tui­nen aan­ge­legd op school­plei­nen bij basis­scho­len. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG biedt dit samen met Groei & Bloei, Viva­ra en IVN aan om zo kin­de­ren te betrek­ken bij groen en natuur en zelf tui­nie­ren te sti­mu­le­ren. Inmid­dels heb­ben zich 10 scho­len […]

m²-tuin voor Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort

Kin­de­ren van de Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort leg­den op 17 sep­tem­ber a.s. samen met tv tuin­man Lode­wijk Hoeks­tra een vier­kan­te meter-water­­tuin aan op het school­plein. OBS Bran­de­voort is één van de 24 Neder­land­se basis­scho­len die een vier­kan­te meter-tuin cadeau krijgt. Deze tuin­tjes met plan­ten als Alli­um, Sedum, Ori­ga­num en Veder­dis­tel wor­den aan­ge­legd in het kader van […]