Green Deal Groe­ne Daken wordt 10 sep­tem­ber onder­te­kend

Op 10 sep­tem­ber wordt tij­dens de Nati­o­na­le Groen­dag in Gro­nin­gen de Green Deal Groe­ne Daken onder­te­kend door staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken, Erik Steeg­man, direc­teur Leven op Daken, Egbert Roozen, direc­teur Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en enke­le ande­ren. Groe­ne daken bie­den voor­de­len en kan­sen om eco­sys­te­men te ver­ster­ken in de gebouw­de omge­ving. De Green Deal Groe­ne Daken […]