De Groe­ne Stad op Lon­don Lands­ca­pe show

De Lands­ca­pe Show, dit jaar voor het eerst geor­ga­ni­seerd in Bat­ter­sea Park in Lon­den, op 23 en 24 sep­tem­ber aan­staan­de, is de plek van het Brit­se groe­ne bedrijfs­le­ven laat zien wat het kan. Ont­werp, aan­leg en onder­houd van de groe­ne omge­ving, inclu­sief kweek en leve­ring van (vas­te) plan­ten, hees­ters en bomen, vor­men de hoofd­moot tij­dens […]