Amster­dam, stad van grach­ten en bomen

In de mees­te wereld­ste­den is groen, zijn bomen, niet direct de meest opval­len­de ele­men­ten. Een park heeft een wereld­stad meest­al wel, zoals Hyde Park in Lon­den, of het roem­ruch­te Von­del­park in Amster­dam. Maar het Amster­dam­se stads­cen­trum wordt voor­al geken­merkt door de met dui­zen­den iepen beplan­te grach­ten­gor­del, bewon­derd door elke bezoe­ker. Niet voor niets was de […]