Gevarieerde recreatie voor Amersfoort

De inwoners van Amersfoort hebben straks meer ruimte voor recreatie. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het inrichtingsplan voor Park Randenbroek. Het bestaande park wordt hierin verder ontwikkeld tot een beekdal waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten. Zo wordt ondermeer de toegankelijkheid van het gebied vergroot door het uitbreiden, verbinden en verbeteren van de fiets- […]

Delft wil gevarieerde natuur in de stad

De gemeente Delft gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan een gevarieerde natuur in de stad. Zo wil de gemeente vlinders en libellen lokken. In openbare gebieden worden vaste planten geplaatst die vlinders trekken. Om libellen aan te trekken, worden bij oevers planten als lisdodde en zwanebloem geplant. Lees het volledige bericht in AD […]