Boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd op Flo­ri­a­de

Na afloop van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op de Flo­ri­a­de is gis­te­ren het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd. Uit han­den van Pie­ter Schalk, voor­zit­ter van de bege­lei­dings­com­mis­sie van het gebruiks­waar­de onder­zoek laan­bo­men ont­ving Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, het eer­ste exem­plaar. In het onder­zoeks­pro­ject ‘Gebruiks­waar­de­on­der­zoek […]

Maga­zi­ne De Groe­ne Stad gepre­sen­teerd aan wet­hou­der van Apel­doorn

Gis­te­ren­mid­dag over­han­dig­de Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, namens De Groe­ne Stad het eer­ste maga­zi­ne ‘De Groe­ne Stad, kwa­li­teit van leven’ aan wet­hou­der Olaf Prin­sen van de gemeen­te Apel­doorn. In het maga­zi­ne De Groe­ne Stad wordt uit­ge­breid aan­dacht besteed aan TEEB Stad. Onder aan­voe­ring van de gemeen­te Apel­doorn en onder­steund door de Rijks­over­heid nemen elf […]

Boek ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ is gepre­sen­teerd

Op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert is gis­te­ren­mid­dag het boek ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten in stad en land­schap’ gepre­sen­teerd. Anne­mie­ke Fon­tein – hoofd van de afde­ling Land­schaps­ar­chi­tec­tuur van de gemeen­te Rot­ter­dam – nam het eer­ste exem­plaar uit han­den van auteur Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving (PPO) in ont­vangst. Bro­chu­re ‘Inheemse en uit­heem­se plan­ten­soor­ten […]