Berichten

Na afloop van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ op de Floriade is gisteren het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Uit handen van Pieter Schalk, voorzitter van de begeleidingscommissie van het gebruikswaarde onderzoek laanbomen ontving Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, het eerste exemplaar.

In het onderzoeksproject ‘Gebruikswaardeonderzoek laanbomen’ zijn  in de afgelopen vijftien jaar in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 75 soorten en cultivars. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht. Daarnaast is ook gewerkt aan een tiental meer algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat, groeiplaats,klimaat en bomen. Onderzoeker Jelle Hiemstra van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO): “Het onderzoek heeft heel veel waardevolle informatie opgeleverd die voor iedereen in dit boek en op onze website beschikbaar is. Ik verwacht dat daar de komende jaren nog veel bij kan komen, als de bomen verder uitgroeien. De uitdaging daarbij is ook de bijdrage van deze bomen aan de moderne baten van groen te karakteriseren, zoals de bijdrage aan luchtkwaliteit, leefklimaat, biodiversiteit, waterberging, vestigingsklimaat, sociale cohesie etc”. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.straatbomen.nl .

Belang van onderzoek
Na het in ontvangst nemen van het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ benadrukte Gijsberts dat dit soort onderzoek naar de algehele waarde van straatbomen noodzakelijk blijft voor de groensector, maar zeker ook voor gemeenten. “Het is aan de keten – van boomkweker tot eindafnemer – om collectief financiële middelen op te hoesten om dit soort onderzoek te kunnen blijven uitvoeren.”

Perspectiefrijke soorten
In het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ staat een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie is een greep uit de perspectiefrijke soorten uit het onderzoek en bedoeld om een beeld te geven van de vele mogelijkheden die er zijn. Dit boekwerk levert samen met de website www.straatbomen.nl een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Financiering
Het Gebruikswaardeonderzoek laanbomen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT). De uitgave ‘De juiste boom op de juiste plaats’ is tot stand gekomen door samenwerking van PPO en Plant Publicity Holland, in het kader van De Groene Stad, www.degroenestad.nl, met financiële steun van het PT.

Downloaden
Via www.straatbomen.nl en via De Groene Stad is het boek te downloaden. Het boek is in een kleine oplage gedrukt en is via de genoemde websites voor 20 euro bij PPH en PPO verkrijgbaar. Wanneer de oplage uitverkocht is, is het mogelijk deze tegen kostprijs te laten herdrukken.

 

Gisterenmiddag overhandigde Bert Gijsberts, voorzitter van branchevereniging VHG, namens De Groene Stad het eerste magazine ‘De Groene Stad, kwaliteit van leven’ aan wethouder Olaf Prinsen van de gemeente Apeldoorn. In het magazine De Groene Stad wordt uitgebreid aandacht besteed aan TEEB Stad. Onder aanvoering van de gemeente Apeldoorn en ondersteund door de Rijksoverheid nemen elf gemeenten deel aan het project TEEB Stad.

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

 

Overige artikelen in De Groene Stad
– Voorwoord staatssecretaris Henk Bleker
– Interview met Prinses Irene over Kinderrecht tot natuur
– De Rotterdamse Millinxbuurt stond lange tijd te boek als een ‘no-go-area’. Met behulp van een integrale aanpak keerde de gemeente het tij.
– Provincie Zuid-Holland investeert de komende jaren honderd miljoen euro extra in stedelijk groen.

– Venlo GreenPark over het nieuwe multifunctionele kantorenpark na de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade.
– De gedachte van De Groene Stad is ook in Vlaanderen meer dan actueel.
– Entente Florale over de nieuwe speerpunten economie en biodiversiteit.
– Groen en daglicht werken positief op de gezondheid en de kwaliteit van leven.
– Bomen tegen hitte over welk groen het beste koelt en ook goed bestand is tegen warmte.

– Internationaal, landschapsarchitecten Niek Roozen en Hanneke Roorda zijn in januari in India geweest om daar De Groene Stad-gedachte uit te dragen.
– Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM over het creëren van een woonomgeving zoals de klant die graag wil.
– Podium waarin wethouder Alexandra van Huffelen aangeeft dat groen belangrijk is voor het imago van Rotterdam.

Meer informatie
Bekijk de digitale versie »
Overzicht van links, rapporten e.d. die in het magazine De Groene Stad aan bod komen »
Magazine opvragen »

Breed draagvlak
Het magazine De Groene Stad komt tot stand met medewerking van:
Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ministerie van Infrastructuur & Milieu, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Nicis Institute, ANWB, Entente Florale, Hoveniers Informatie Centrum, Branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland (PPH), Bouwen met Groen en Glas, AIPH, Groenforum, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Het magazine wordt uitgegeven door De Groene Stad van PPH.

Op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert is gisterenmiddag het boek ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ gepresenteerd. Annemieke Fontein – hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur van de gemeente Rotterdam – nam het eerste exemplaar uit handen van auteur Marco Hoffman van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in ontvangst.

Brochure ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’ is te bestellen bij Plant Publicity Holland via info@pph.nl. Kosten: €5,00, inclusief BTW en verzendkosten. Gironummer: 14533 tnv PPH in Boskoop met vermelding van de adresgegevens.

Downloaden van het boek ‘Inheemse en uitheemse plantensoorten in stad en landschap’»

 

 

 

 

Links Annemieke Fontein en rechts Marco Hoffman met het nieuwe boek

———————————————————————————

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.