Recht op groen geldt ook voor kin­de­ren

Dit arti­kel is ver­sche­nen in het vak­blad Groen van maart 2007 — Nr. 3. Jan Habets schrijft dat 47% van onze kin­de­ren in het ste­de­lij­ke gebied niet meer bui­ten speelt. Dit wordt mede ver­oor­zaakt door­dat er te wei­nig groen is in de leef‑, speel- en leer­om­ge­ving. Een ding staat vast: inves­te­ren in groen bete­kent inves­te­ren […]