Recht op groen geldt ook voor kinderen

Dit artikel is verschenen in het vakblad Groen van maart 2007 – Nr. 3. Jan Habets schrijft dat 47% van onze kinderen in het stedelijke gebied niet meer buiten speelt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er te weinig groen is in de leef-, speel- en leeromgeving. Een ding staat vast: investeren in groen betekent investeren in een gezonde maatschappelijke en economische toekomst voor zowel jong en oud.