‘Niet kap­pen, maar koes­te­ren’

De Groe­ne Stad sprak met een loka­le poli­ti­ca met een pas­sie voor bomen. Lia Kuijs­ters is al jaren actief bij de afde­ling van Groen­Links Don­ge­mond. Als bestuurs­lid, secre­ta­ris, cam­pag­ne­lei­der en steun­frac­tie­lid. Maar Lia is ook sinds 2008 con­tact­per­soon van de Bomenstich­ting in de gemeen­te Geer­trui­den­berg. Ze maakt deel uit van het Plat­form Bomen, een uniek […]