‘Het ene groen is het ande­re niet’ … een inter­view met Mar­co Hoff­man — taxo­noom

Mar­co Hoff­man is als taxo­noom ver­bon­den aan de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen, waar hij onder ande­re onder­zoek doet naar de gebruiks­waar­de van groen. ‘Als je een meer­waar­de wilt cre­ë­ren boven­op de sier­waar­de, zul je ook naar ande­re din­gen moe­ten kij­ken.’   Hoe ben je tot de bomen geko­men ofwel wan­neer werd jouw inte­res­se in bomen gewekt? Van […]