Stan­ding Gar­den in Arn­hem wint Green Buil­ding Award 2012

Stan­ding Gar­den in Arn­hem heeft de Green Buil­ding Award 2012 gewon­nen. Dit maak­te jury­voor­zit­ter Elco Brink­man, vir­tu­eel via video aan­we­zig, bekend op don­der­dag 13 sep­tem­ber. Stan­ding Gar­den is een staan­de stei­le groe­ne tuin bestaan­de uit basis­kor­ven, gevuld met een spe­ci­aal sub­straat. Lees hier het vol­le­di­ge en bekijk de film­pjes »  

Op zoek naar inrich­tings­as­pec­ten van helen­de tuin Ver­ken­nend lite­ra­tuur­stu­die van een ‘hea­ling gar­den’

Naar aan­lei­ding van de wens om een deel van het ter­rein rond zorg­boer­de­rij De Hoge Born te  Wage­nin­gen als ‘Helen­de tuin’ in te rich­ten, is er een ver­ken­nen­de lite­ra­tuur­stu­die uit­ge­voerd. Deze had tot doel een ant­woord te vin­den op de vraag wel­ke inrich­tings­as­pec­ten ervoor zor­gen dat een ‘hel­len­de tuin’ een ‘helen­der’ effect heeft dan ande­re […]