Boom van het jaar 2008 Pter­o­ca­rya fraxi­ni­fo­lia

Voor Plant Publi­ci­ty Hol­land staat 2008 in het teken van bewe­gen in het groen.Door de bege­lei­dings­com­mis­sie gebruiks­waar­de­on­der­zoek laan­bo­men zijn acht bomen geno­mi­neerd die zeer geschikt zijn voor aan­plant in speel­tui­nen, speel­plaat­sen of par­ken. Al deze bomen zijn afge­beeld in een pos­ter die u gra­tis kunt bestel­len. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in Tuin&Landschap nr […]