Boom van het jaar 2008 Pter­o­ca­rya fraxi­ni­fo­lia

Voor Plant Publi­ci­ty Hol­land staat 2008 in het teken van bewe­gen in het groen.Door de bege­lei­dings­com­mis­sie gebruiks­waar­de­on­der­zoek laan­bo­men zijn acht bomen geno­mi­neerd die zeer geschikt zijn voor aan­plant in speel­tui­nen, speel­plaat­sen of par­ken. Al deze bomen zijn afge­beeld in een pos­ter die u gra­tis kunt bestel­len.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in Tuin&Landschap nr 4
U kunt deze pos­ter bestel­len info@pph.nl of bel­len 0172–217550
Lees hier het arti­kel Boom van het jaar voor Uden ver­sche­nen in vak­blad Groen juni 2008 nr 6 

Ook inte­res­sant:
Sor­ti­ment, speel­tui­nen, bomen

Bron:
Plant Publi­ci­ty Hol­land
Tuin&Landschap, Vak­blad voor de groen­voor­zie­ning
Groen vak­blad voor ruim­te in stad en land­schap