Ste­de­lijk Groen Foto­wed­strijd 2012

Ste­de­lijk Groen bv orga­ni­seert deze zomer een foto­wed­strijd voor ieder­een die werk­zaam is in de insti­tu­ti­o­ne­le groen­sec­tor. Dit jaar is het the­ma ‘Par­ken’. Naast de regu­lie­re foto­wed­strijd looft Ste­de­lijk Groen ook tien prij­zen uit voor de mooi­ste foto’s van de Cou­pe Mon­di­a­le op de Flo­ri­a­de. De foto’s wor­den beoor­deeld door vak­ge­no­ten uit de groen­sec­tor die, […]

Win­naar foto­wed­strijd ‘uw groe­ne Leeu­war­den’ bekend

Op 7 sep­tem­ber werd de win­naar van foto­wed­strijd ‘uw groe­ne Leeu­war­den’ bekend­ge­maakt door wet­hou­der Isa­bel­le Diks. De win­naar van de foto wed­strijd Robin Diaz Wel­les, ont­ving zijn prijs in het stads­kan­toor. Henk van Leeu­wen kreeg een oor­kon­de voor de eer­vol­le ver­mel­ding. Wet­hou­der Isa­bel­le Diks vond het moei­lijk om een win­nen­de foto te kie­zen. Door­slag­ge­vend was […]

Nij­me­gen start foto­wed­strijd ‘Nijmegen Altijd Groen’

Nij­me­gen neemt dit jaar deel aan de Enten­te Flo­ra­le en ter gele­gen­heid daar­van orga­ni­seert de gemeen­te samen met Week­blad De Brug een digi­ta­le foto­wed­strijd Nij­me­gen Altijd Groen. De opzet van de wed­strijd is sim­pel: ieder­een kan mee­doen door een recent gemaak­te digi­ta­le foto van het open­baar groen in Nij­me­gen te mai­len naar ententeflorale@nijmegen.nl. Foto wordt […]