Win­naar van foto­gra­fie­prijs ‘Den Haag groe­ne stad’ is bekend

Mevrouw Hart­­man-Mooy­­man heeft met haar foto van de Her­ten­kamp bij het Malie­veld de Haag­se Foto­gra­fie­prijs 2009 gewon­nen. Vrij­dag 12 maart ont­ving zij uit han­den van wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh een che­que van € 1.000. De kin­der­ju­ry­prijs van € 250,00 werd toe­ge­kend aan de heer M. Tet­te­ro. Zijn foto van de Hooi­gracht bleek voor de kin­der­ju­ry de […]

Groe­ne stad the­ma voor Haag­se Foto­gra­fie­prijs

Het Haags Gemeen­te­ar­chief orga­ni­seert dit jaar voor de zes­de keer de Haag­se Foto­gra­fie­prijs. Het the­ma voor dit jaar is “Den Haag groe­ne stad”. De aan­lei­ding hier­voor is het Groen­jaar 2009. Zowel ama­teurs als pro­fes­si­o­nals wor­den opge­roe­pen een foto te maken die Den Haag als groe­ne stad sym­bo­li­seert. De maxi­maal vijf foto’s per deel­ne­mer kun­nen tot 8 […]