Berichten

Vrijdag 7 september gaat de film ‘Scharrelkids – avontuurlijk gamen doe je buiten’ in première in het Filmhuis Den Haag, waarbij ook een debat met een expert-panel plaatsvindt. De film is een initiatief van IVN en Jantje Beton en heeft als doel beleidsmakers en scholen te inspireren ervoor te zorgen dat alle kinderen dichtbij huis kunnen spelen in de natuur.

De film gaat over de twee zusjes Bibi en Zoë die vele middagen doorbrengen achter de spelcomputer of voor de TV. Ondanks de aanmoedigingen van moeder Marion willen de zusjes niet naar buiten. Samen gaan de moeders van Bibi en Zoë de strijd aan om de meiden naar buiten te krijgen.

Debat over buitenspelen met expert-panel
Na het vertonen van de film gaat een expert-panel onder leiding van dagvoorzitter Jelle de Jong (directeur IVN) in debat over het belang van buitenspelen. Dit expert-panel bestaat uit Esther Ouwehand (lid Tweede Kamer, Partij voor de Dieren), Rob van Gaal (directeur Jantje Beton), Agnes van de Berg (bijzonder hoogleraar natuurbeleving) en Roel van Raaij (senior beleidsmedewerker Ministerie van  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Naast het debat zijn er bijdragen van Agnes van den Berg over recent wetenschappelijk onderzoek naar kind en natuur, Rob van Gaal over het belang van de film en de buitenspeelsubsidie en wordt Han Weber, gedeputeerde van Zuid-Holland, geïnterviewd.

Spelen in de natuur is gezond
Kinderen spelen graag buiten in parken en wilde natuurgebiedjes. Maar nooit eerder in de geschiedenis groeiden zó veel kinderen zó ver weg van de natuur op. Terwijl buitenspelen in de natuur goed is voor kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat er op het groene schoolplein gevarieerder wordt gespeeld. Ook de belevingswaarde is verbeterd voor de leerlingen. Op het grijze schoolplein voelde slechts 40 procent zich blij, terwijl op het groene schoolplein maar liefst 87 procent van de leerlingen zich blij voelt. Daarnaast is de attractiewaarde gestegen. Meer plekken op het plein worden leuk gevonden en ook gebruikt.

Groene buitenspeelsubsidie voor scholen
De natuur is dichter bij dan je denkt, zelfs in een stedelijke omgeving. Je kan de aanwezige natuur toegankelijk maken of natuurlijke elementen aan de stedelijke omgeving toevoegen en dus ook aan het schoolplein.
De film Scharrelkids wordt onder de aandacht gebracht bij scholen. Vijftig scholen maken met hun idee voor een groen buitenspeelidee op het schoolplein kans op € 1.000 subsidie. Deze wordt beschikbaar gesteld door Jantje Beton.

Initiatiefnemers
De film Scharrelkids is een intiatief van IVN en Jantje Beton en wordt mede mogelijk gemaakt door Plant Publicity Holland, Programmabureau Natuur- en Milieueducatie en Prins Bernard Cultuurfond. Fonds 1818 treedt op als gastheer van deze bijeenkomst.
 

De campagne Groen Loont heeft als doel informatie te geven over het rendement van De Groene Stad in harde euro’s. Groen is geen kostenpost op de gemeentelijke begroting, maar een investering!” BAP, (biodiversiteit actieplan), heeft de cijfers van Groen Loont gevisualiseerd. Kijk hier naar 10 goede redenen voor een biodiversiteit actieplan.

In 2011 is onder de noemer van De Groene Stad de campagne Groen Loont gestart door een aantal organisaties** die als doel hadden het informeren van gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen.
Bewustwording van groen
Groen Loont! sluit aan op TEEB Stad. Binnen de TEEB-methode wordt in de praktijk gekeken hoe met behulp van de TEEB-methode de waarde van groen te berekenen is. “TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording van de waarde van groen waarvoor de campagne Groen Loont! – onderdeel van De Groene Stad – de basis heeft gelegd in 2011.” Dit zegt Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van Apeldoorn, de gemeente die TEEB Stad aanvoert, in het magazine De Groene Stad. De resultaten van TEEB Stad zullen via de kanalen van de campagne Groen Loont! verder worden verspreid. Doel van beide projecten is dat de maatschappelijke en economische belangen van groen en natuur serieus worden meegenomen in de discussies over stedelijke ontwikkeling.
Meer informatie over TEEB Stad is te lezen in het magazine De Groene Stad (pagina 10 t/m 15) »
** Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas