Première film Schar­rel­kids en debat over bui­ten­spe­len met expert-panel

Vrij­dag 7 sep­tem­ber gaat de film ‘Schar­rel­kids – avon­tuur­lijk gamen doe je bui­ten’ in pre­mi­è­re in het Film­huis Den Haag, waar­bij ook een debat met een expert-panel plaats­vindt. De film is een ini­ti­a­tief van IVN en Jan­tje Beton en heeft als doel beleids­ma­kers en scho­len te inspi­re­ren ervoor te zor­gen dat alle kin­de­ren dicht­bij huis […]

Visu­a­li­sa­tie van Groen Loont, bekijk de film

De cam­pag­ne Groen Loont heeft als doel infor­ma­tie te geven over het ren­de­ment van De Groe­ne Stad in har­de euro’s. Groen is geen kos­ten­post op de gemeen­te­lij­ke begro­ting, maar een inves­te­ring!” BAP, (bio­di­ver­si­teit actie­plan), heeft de cij­fers van Groen Loont gevi­su­a­li­seerd. Kijk hier naar 10 goe­de rede­nen voor een bio­di­ver­si­teit actie­plan. In 2011 is onder […]