Nieu­we fiets­rou­te door groen Vlaar­din­gen

Wet­hou­der Jan Rob­ber­egt nam gis­te­ren het eer­ste fiets­rou­te­boek­je “Ver­ras­send groen Vlaar­din­gen” in ont­vangst. Het fraai geïllustreerde nieu­we boek­werk­je neemt fiet­sers mee door de groen­ste plek­ken van de stad. Eind 2009 werd Vlaar­din­gen uit­ge­roe­pen door de Groen­ste stad van Neder­land. De jury van de Enten­te Flo­ra­le prees de manier waar­op Vlaar­din­gen de natuur de stad bin­nen […]

Groe­ne stad fiets­rou­te in Utrecht

Door het vele groen dat in Utrecht en omge­ving aan­we­zig is in de wij­ken, maar ook in het bui­ten­ge­bied, nam  Harm Man­ten het ini­ti­a­tief voor ‘Rou­te De Groe­ne Stad Utrecht’. Deze fiets­rou­te begint in Maars­sen en gaat ver­vol­gens gro­ten­deels door de stad Utrecht, voor­al door de bui­ten­wij­ken en door de daar aan­we­zi­ge groe­ne gebie­den. De […]