Euro­pe­se fiets­tocht Trees Con­nect

Op 5 juni 2016 pas­seert de Euro­pe­se fiets­tocht ‘Trees Con­nect’ in Brug­ge. Bedoe­ling van de fiets­tocht is om geld in te zame­len om bomen te plan­ten langs de Euro­pe­se fiets­rou­te R1 die het Fran­se Bou­log­­ne-sur-Mer ver­bindt met het Rus­si­sche Sint-Peters­­burg. Die fiets­rou­te loopt door negen Euro­pe­se lan­den en is 3.600 km lang. Tij­dens de eer­ste […]