Euro­pe­se fiets­tocht Trees Con­nect

Op 5 juni 2016 pas­seert de Euro­pe­se fiets­tocht ‘Trees Con­nect’ in Brug­ge. Bedoe­ling van de fiets­tocht is om geld in te zame­len om bomen te plan­ten langs de Euro­pe­se fiets­rou­te R1 die het Fran­se Bou­log­ne-sur-Mer ver­bindt met het Rus­si­sche Sint-Peters­burg.
Die fiets­rou­te loopt door negen Euro­pe­se lan­den en is 3.600 km lang. Tij­dens de eer­ste edi­tie van ‘Trees Con­nect’ vorig jaar van Ber­lijn naar Sint-Peters­burg wer­den 200 resis­ten­te iepen geplant. De idee ach­ter het eve­ne­ment is om de Euro­pe­se lan­den met behulp van bomen sym­bo­lisch met elkaar te ver­bin­den.
Het pro­ject wordt gesteund door de Duit­se boom­kwe­ke­rij Lor­berg die de bomen levert.
De fiet­sers zijn op 28 mei gestart in Ber­lijn en zul­len op 7 juni aan­ko­men in Lon­den.
Bron: cgconcept.be