Neder­land neemt deel aan Expo 2016 Anta­laya met the­ma “De Groe­ne Stad”

Op 23 april a.s. opent de wereld­ex­po in Anta­laya haar poor­ten. Deze Turk­se Flo­ri­a­de zal naar ver­wach­ting 8 mil­joen bezoe­kers trek­ken en is geo­pend tot 30 okto­ber van dit jaar. Recen­te­lijk heeft Neder­land zich offi­ci­eel aan­ge­meld bij de orga­ni­sa­tie als een van de deel­ne­men­de lan­den. Neder­land is een pro­mi­nen­te loca­tie toe­ge­we­zen op het expo­si­tie­ter­rein, dat […]