Kamer­lid Erik Ziengs (VVD): meer samen­wer­ken bij inves­te­rin­gen in ‘groen’

Erik Ziengs behar­tigt namens de VVD de por­te­feuil­le Eco­no­mi­sche Zaken, met daar­in uit­een­lo­pen­de dos­siers zoals mid­­den- en klein­be­drijf, ZZP-ers, terug­drin­ging las­­ten- en regel­druk, pro­duct en bedrijf­schap­pen, markt en over­heid maar ook recre­a­tie en toe­ris­me. Veel van zijn deel­por­te­feuil­les heb­ben raak­vlak­ken met groen beleid. Dat is dan ook een beleids­ter­rein waar­over Ziengs een dui­de­lij­ke visie heeft, […]