‘Bomen met je buren’: nooit meer bomen­bu­ren­ru­zies

Bomen heb­ben wor­tels, tak­ken, stam­men en bla­de­ren. Ze bie­den niet alleen ver­koe­len­de scha­duw en scho­ne lucht, maar zijn ook even zove­le ste­nen des aan­stoots, aan­lei­din­gen voor buren­ru­zies – de Rij­den­de Rech­ter en zijn collega’s bij de diver­se recht­ban­ken in Neder­land, kun­nen erover mee­pra­ten. Een goe­de rela­tie met de buren, voor­dat er iets omtrent bomen aan […]