Stich­ting ele­men­Tree richt Vrien­den van ele­men­Tree op

Stich­ting ele­men­Tree heeft onlangs vele scho­len geïn­for­meerd over de nood­zaak en voor­de­len van natuur­lijk spe­len en de aan­leg van een groen speel­plein. Om kin­de­ren kan­sen te bie­den om bui­ten in een vei­li­ge groe­ne omge­ving te spe­len, is een breed draag­vlak onder buurt­be­wo­ners van groot belang. Ele­men­Tree is dan ook op zoek naar moge­lijk­he­den om zoveel […]

Ele­men­Tree stelt haar ‘LabOTree’ beschik­baar

Van­af sep­tem­ber is het weer moge­lijk om via de Stich­ting Ele­men­Tree het eni­ge mobie­le ‘bomen­la­bo­ra­to­ri­um’ van Neder­land te reser­ve­ren. Voor­al voor kin­de­ren van  basis­scho­len–  tij­dens out­door eve­ne­men­ten en open dagen waar veel kin­de­ren komen- is dit een enor­me hit. Laat de zin­tui­gen van kin­de­ren ook dit najaar weer vol­op prik­ke­len bij  het mobie­le bomen­la­bo­ra­to­ri­um, de […]