NASA: “Extra plan­ten­groei kan de opwar­ming wel eens flink tem­pe­ren”

NASA, ver­ant­woor­de­lijk is voor het Ame­ri­kaan­se ruim­te­vaart­pro­gram­ma, ver­moedt dat extra plan­ten­groei de opwar­ming van de aar­de wel eens flink kan gaan dem­pen. Het gaat om de extra groei van plan­ten en bomen, dank­zij de stij­ging van de CO2-con­­cen­tra­­tie. Door de groei van plan­ten en bomen vangt de bio­sfeer niet alleen meer CO2 af. Een ander […]

Beplant eens een boom­spie­gel

In het open­baar groen en in tui­nen wordt de ruim­te rond­om de stam­voet van bomen, ofwel de boom­spie­gel, soms beplant met hees­ters of vas­te plan­ten. Het beplan­ten van de boom­spie­gel is in ver­ge­lij­king met gras of bestra­ting veel dyna­mi­scher en esthe­ti­scher, mits de beplan­ting goed aan­slaat en groeit con­form de ver­wach­tin­gen. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het […]