Beplant eens een boomspiegel

In het openbaar groen en in tuinen wordt de ruimte rondom de stamvoet van bomen, ofwel de boomspiegel, soms beplant met heesters of vaste planten. Het beplanten van de boomspiegel is in vergelijking met gras of bestrating veel dynamischer en esthetischer, mits de beplanting goed aanslaat en groeit conform de verwachtingen.

Volledige informatie:
Download hier het artikel verschenen in De Boomkwekerij 25/26

Ook interessant:
Openbaar groen, beheer, boomspiegel

Bron:
De Boomkwekerij
Wageningen UR / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V (Marco Hoffman)