Bele­vings­tuin basis­school Reho­both geo­pend

Op maan­dag 8 decem­ber 2014 heeft wet­hou­der Eng­berts (gemeen­te Twen­terand) de nieu­we bele­vings­tuin van Cbs Reho­both in Vrie­zen­veen geo­pend. Met deze bele­vings­tuin wordt het ‘groe­ne’ school­plein bena­drukt en staat het rui­ken, voe­len en proe­ven cen­traal. De Bele­vings­tuin werd fees­te­lijk geo­pend door wet­hou­der Eng­berts. De bele­vings­tuin is onder­deel van het plein­plan van de school, waar­bij het natuur­lijk […]