Er mag weer gestemd wor­den voor de Boom van het Jaar!

Vorig jaar werd de prach­ti­ge Mag­no­lia Kobus nog uit­ge­roe­pen tot Boom van het Jaar 2015. Het the­ma van deze jaar­lijks door de LTO Cul­tuur­groep voor Laan- en Park­bo­men uit­ge­schre­ven ver­kie­zing luid­de toen nog ‘Wel­ko­me exo­ten’. Dit jaar richt de ver­kie­zing zich op bomen die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem: ‘Bomen voor […]