Inves­te­ren in groen: waar­de­wij­zer helpt kie­zen

De Groen­waar­de­wij­zer, uit te teke­nen op een bier­vilt­je, laat bedrij­ven in één oog­op­slag zien hoe zij in 6 stap­pen kun­nen bepa­len of een inves­te­ring in groen voor hen een eco­no­mi­sche motor kan zijn. In stap 0 tot en met 2 wordt bepaald wat de maat­schap­pe­lijk trends en ach­ter­een­vol­gens de ver­dien­mo­del­len en inves­te­rings­mo­ge­lijk­he­den er zijn. Een […]