IJ-land­jes ver­groe­nen de haven

Of we hier te maken heb­ben met het begin van een groot­scha­li­ge poging om de Amster­dam­se haven te ‘ver­groe­nen’ is nog de vraag, maar ori­gi­neel is het wel, het ‘IJ-land’-initiatief van Port of Amster­dam, het Amster­dam­se Gemeen­te­lijk Haven­be­drijf. Klei­ne stuk­jes grond , drij­vend in het Wes­te­lijk Haven­ge­bied, de Hout­ha­ven, twee bij twee meter, mini-moestui­­tjes of […]