Het groe­ne visi­te­kaart­je van Neder­land: de Eco­do­me

Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra van NL Green­la­bel ont­wik­kel­den in opdracht van het Minis­te­rie van EZ het groe­ne visi­te­kaart­je van de BV Neder­land: een Tra­vel­ling Eco­do­me. Na Amster­dam reist het Eco­do­me over de wereld met een nieuw geluid uit Neder­land: Neder­land als duur­za­me del­ta. Eind mei heb­ben alle EU-minis­­ters van Land­bouw in de Tra­vel­ling Eco­do­me […]