Dwin­gend ver­groe­nen?

De aan­we­zig­heid van groen is van belang voor de leef­baar­heid, gezond­heid, natuur/milieu en eco­no­mie. Ondanks dat het belang van groen door de over­heid steeds vaker onder­streept wordt, blijft de rea­li­sa­tie van groen nog steeds ach­ter bij die van rood en raken rood en groen uit balans. Om het tij te keren is in de Nota […]