Sta­ti­ons­plein Utrecht moet duur­zaams­te Euro­pe­se plein wor­den

Het Sta­ti­ons­plein Oost, dat de nieu­we ver­bin­ding wordt tus­sen de ver­nieuw­de sta­ti­ons­hal en Hoog Catha­rij­ne in Utrecht, moet het meest duur­za­me plein van Euro­pa wor­den. Op het plein, dat op dezelf­de hoog­te als de hui­di­ge tra­ver­se komt te lig­gen, en de ruim­te er omheen moe­ten groen, water en zon­­ne-ener­­gie een gro­te rol gaan spe­len. Wat […]