Bomen tegen hit­te

Onder­zoek van Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit naar het hit­­te-eiland­ef­­fect in Neder­land­se ste­den toont aan dat op een war­me zomer­dag het tem­pe­ra­tuur­ver­schil tus­sen stad en plat­te­land kan oplo­pen tot meer dan vijf gra­den. Het mid­del tegen hit­te is een­vou­dig: meer groen. Maar welk groen koelt het best en is goed bestand tegen droog­te en hit­te? Met 1% meer […]