Vier Groe­ne Vra­gen aan … Henk Wes­ter­hof

Henk Wes­ter­hof Voor­zit­ter Anthos, Konink­lij­ke Han­dels­bond voor Boom­kwe­­ke­rij- en Bol­pro­duc­ten   1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? Wij heb­ben, als groen bedrijfs­le­ven, gemerkt dat het niet vol­staat lou­ter uit­ste­ken­de pro­duc­ten te leve­ren. Je moet  er ook voor zor­gen dat de rest van de wereld, voor­al beslis­sers bij […]