Drie­daags Groe­ne Stad con­gres vindt plaats in Straats­burg

Van 10 tot en met 12 okto­ber vindt er een drie­daags Groe­ne Stad con­gres plaats in de zaal van de Euro­pe­se Raad in het Fran­se Straats­burg. Het cen­tra­le the­ma van dit con­gres is ‘Landscape as a Cre­a­tor of Weal­th’. Dit the­ma zal wor­den ver­dui­de­lijkt door diver­se work­shops en ple­nai­re bij­een­kom­sten over de meer­waar­de van het […]