Natuur in stad & dorp Bron van bio­di­ver­si­teit

Het sym­po­si­um ‘Natuur in stad & dor­p’ op 12 juni 2008 laat u op inspi­re­ren­de wij­ze zien wel­ke wij­ze natuur met al haar moge­lijk­he­den en met al haar spel­re­gels steeds meer een van­zelf­spre­kend onder­deel wordt van het zorg­vul­dig han­de­len van gemeen­ten en groen­be­drij­ven. Doel van het the­masym­po­si­um is gemeen­ten infor­me­ren over het belang van bio­di­ver­si­teit […]