Natuur­ge­bied De Zum­pe wordt uit­ge­breid

Bin­nen­kort wordt gestart met de inrich­ting van het uit te brei­den natuur­ge­bied De Zum­pe. In okto­ber gaat de schop in de grond voor het eer­ste deel­ge­bied dat onge­veer 40 hec­ta­re groot is. Het gebied, nu 23 hec­ta­re groot, kan bij aan­vang tot wel meer dan vijf keer zo groot wor­den met een tota­le uit­brei­ding tot […]