Berichten

Vrijdag 7 september ging de film ‘Scharrelkids – avontuurlijk gamen doe je buiten- in première in het Filmhuis Den Haag. De film is een initiatief van IVN en Jantje Beton en heeft als doel beleidsmakers en scholen te inspireren ervoor te zorgen dat alle kinderen dichtbij huis kunnen spelen in de natuur.

De film gaat over de twee zusjes Bibi en Zoë die vele middagen doorbrengen achter de spelcomputer of voor de TV. Ondanks de aanmoedigingen van moeder Marion willen de zusjes niet naar buiten. Samen gaan de moeders van Bibi en Zoë de strijd aan om de meiden naar buiten te krijgen.

Debat over buitenspelen met expert-panel
Na het vertonen van de film ging een expert-panel onder leiding van dagvoorzitter Jelle de Jong (directeur IVN) in debat over het belang van buitenspelen. Het expert-panel bestond uit Esther Ouwehand (lid Tweede Kamer, Partij voor de Dieren), Rob van Gaal (directeur Jantje Beton), Agnes van de Berg (bijzonder hoogleraar natuurbeleving) en Roel van Raaij (senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Naast het debat waren er bijdragen van Agnes van den Berg over recent wetenschappelijk onderzoek naar kind en natuur, Rob van Gaal over het belang van de film en de buitenspeelsubsidie en werd Han Weber, gedeputeerde van Zuid-Holland, geïnterviewd.

Spelen in de natuur is gezond!
Kinderen spelen graag buiten in parken en wilde natuurgebiedjes. Maar nooit eerder in de geschiedenis groeiden zó veel kinderen zó ver weg van de natuur op. Terwijl buitenspelen in de natuur goed is voor kinderen.
Uit onderzoek is gebleken dat er op het groene schoolplein gevarieerder wordt gespeeld. Ook de belevingswaarde is verbeterd voor de leerlingen. Op het grijze schoolplein voelde slechts 40 procent zich blij, terwijl op het groene schoolplein maar liefst 87 procent van de leerlingen zich blij voelt. Daarnaast is de attractiewaarde gestegen. Meer plekken op het plein worden leuk gevonden en ook gebruikt.

Groene buitenspeelsubsidie voor scholen
De natuur is dichter bij dan je denkt, zelfs in een stedelijke omgeving. Je kan de aanwezige natuur toegankelijk maken of natuurlijke elementen aan de stedelijke omgeving toevoegen en dus ook aan het schoolplein. De film Scharrelkids wordt onder de aandacht gebracht bij scholen. Vijftig scholen maken met hun idee voor een groen buitenspeelidee op het schoolplein kans op € 1.000 subsidie. Deze wordt beschikbaar gesteld door Jantje Beton.

Initiatiefnemers
De film Scharrelkids is een intiatief van IVN en Jantje Beton en wordt mede mogelijk gemaakt door Plant Publicity Holland, Programmabureau Natuur- en Milieueducatie en Prins Bernard Cultuurfond. Fonds 1818 trad op als gastheer van de première.

Meer informatie »

 

Zaterdag 18 februari is er weer een Natuurwerkdag in de gemeente Alkmaar. De dag staat in het teken van het knotten van wilgen. Vrijwilligers kunnen zich op de Natuurwerkdag actief inzetten voor het groenonderhoud in de Rekerhout, langs het Ringslootpad (park De Groene Voet) in de Vroonermeer en in de Oudorperhout.

De gemeente Alkmaar organiseert twee à drie keer per jaar een Natuurwerkdag. Een groep vrijwilligers gaat op deze dag aan de slag met het knotten van wilgen op verschillende locaties in Alkmaar.

Groen in de stad
Wethouder Jan Nagengast (CDA): “Als college willen we graag groen, water en natuur in de stad behouden en zoveel mogelijk natuurlijk beheren. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom is het fijn dat bewoners en vrijwilligers ook zelf op 18 februari de handen uit de mouwen steken.”

Meedoen in het groen
Mensen die hun steentje willen bijdragen aan het groen in hun stad, kunnen dat op verschillende manieren doen. Zo is er de Vrijwillige Beheergroep Kruidentuin die maandelijks de kruidentuin in de Rekerhout onderhoudt. Maar ook de adoptie van openbaar groen en het maken van geveltuintjes behoren tot de mogelijkheden.

Bron:
Gemeente Alkmaar