Amster­dam is op zoek naar dak­bos­wach­ters

Zoals Amster­dam veel hui­zen telt, telt het even­zo­veel daken. Die daken zijn nu vaak nog leeg, saai en grijs, maar wor­den steeds groe­ner en duur­za­mer gebruikt. Als het aan de gemeen­te ligt wor­den meer en meer daken omge­to­verd tot bloei­en­de dak­tui­nen. Er waait een fris­se, groe­ne wind op de Amster­dam­se daken. Ieder­een, dakei­ge­naar of niet, […]