Berichten

Vergroening van de bebouwde omgeving was hoofdthema tijdens de goedbezochte ‘Dag van de Stadslandbouw’, een grootse manifestatie in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch op 4 juni jl. Alle denkbare aspecten, kansen en opties voor de verbinding van stad en agrarische omgeving kwamen aan de orde. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG greep de gelegenheid aan om voor een gehoor van vertegenwoordigers van gemeenten en diverse organisaties in de sfeer van groen, landbouw en natuur de mogelijkheden en voordelen van de inzet van VHG-hoveniers onder de aandacht te brengen.
Aan de hand van praktische voorbeelden van duurzame groene toepassingen verzorgde Egbert Roozen, samen met Rob Luyk van Binder Groenprojecten, een workshop tijdens deze dag. Roozens verhaal had met name betrekking op het VHG concept van ‘de Levende Tuin’, waarbij bij de aanleg van een groene tuin ook gelet wordt op duurzaamheidsaspecten zoals de leefmogelijkheden voor kleine dieren en het hergebruik van materiaal en planten. Ook het groeiende aantal burgerinitiatieven op het gebied van groen, en de koppeling met ‘de Levende Tuin’ kwam aan de orde.
De workshop riep bij deelnemers vragen op als ‘Hoe start ik een burgerinitiatief en motiveer ik mijn burgers hiervoor? en ‘Op welke manier kan er door burgers, overheid en groene ondernemers samengewerkt worden binnen een groen-coöperatie?’. Aan de hand van enkele sprekende praktijkvoorbeelden konden Roozen en Luyk meer duidelijkheid verschaffen en wisten zij de aanwezigen tot aan het einde te boeien.

Na 3 eerdere edities in Almere (2012), Rotterdam (2013) en Utrecht (2014), is de Dag van de Stadslandbouw uitgegroeid tot hét toonaangevende, landelijke vakevenement op het gebied van stadslandbouw en stadsgerichte landbouw in Nederland.

Tijdens dit Nationale Platform gaan zo’n 400 deelnemers (stadsboeren, overheden, markt- en ketenpartijen, kennisinstellingen) in op de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van ondernemers, de stad en haar bewoners.

Dag van de Stadslandbouw editie 2015: IEDEREEN BOER?!

‘s-Hertogenbosch treedt op als gaststad van de Dag van de Stadslandbouw 2015, waarbij de excursiedag op woensdag 3 juni en het congres op donderdag 4 juni plaatsvindt. De publieksdag, waar stadslandbouw initiatieven overal in het land zich kunnen presenteren, is op zaterdag 6 juni.
‘IEDEREEN BOER?!’ is het motto van dit jaar, wat verwijst naar innovatieve, ‘out-of-the-box’ dwarsverbindingen die maken zijn tussen stadslandbouw en zorg, welzijn, onderwijs, agri-food en stedelijke ontwikkeling. De volgende hoofdthema’s staan hierbij centraal:

 • Verbinden stad-platteland
 • Gezondheid, participatie en welzijn
 • Nieuwe verdienmodellen
 • Nieuwe markten
 • Sociaal ondernemerschap

Het programma wordt dit jaar tot stand gebracht in samenwerking met PURE Hubs, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, het Ministerie van Economische Zaken, Wageningen UR, Platform31 en diverse partners en sponsoren.
Idee en ontwikkeling is van B2B productions te Almere.

Een veelzijdig en hoogwaardig programma

Kenmerken van de Dag van de Stadslandbouw zijn o.a.:

 • keuzemogelijkheid voor ochtend- (beleidsmakers) en/of middagprogramma (ondernemers, initiatiefnemers);
 • een uitgebreide keuze aan deelthema’s in ca. 24 werk- en inspiratiesessies;
 • diverse gezaghebbende (internationale) keynote sprekers (met verdieping in de sessies);
 • een exclusieve bestuurdersconferentie voor burgemeesters, wethouders en bestuurders uit de sectoren food, agro en stedelijke ontwikkeling;
 • een informatiemarkt en een streeklunch, waar lokale producenten hun producten kunnen presenteren;
 • verkiezing en uitreiking van de ‘Rabo Stadslandbouw Award’ (een stimuleringsprijs voor ondernemers);
 • een excursieprogramma op woensdag 3 juni naar een reeks stadslandbouw projecten in Noord-Brabant;
 • een publieksdag op zaterdag 6 juni, met publieksactiviteiten in en rond diverse steden in het land.

Bestemd voor een brede doelgroep

De Dag van de Stadslandbouw is zowel interessant voor ervaren professionals, als voor hen die zich oriënteren en zich afvragen wat het thema voor hun werkpraktijk kan betekenen.
Er worden ca. 400 deelnemers verwacht afkomstig uit:

 • ‘Stadsboeren’, agrarisch ondernemers, groene burgerinitiatieven en overige partijen die actief zijn of initiatieven overwegen;
 • Bestuurders en ambtenaren namens gemeenten, provincies en regioverbanden (zoals waterschappen)
 • Woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven;
 • Onderwijs- en opleidingsinstellingen voor land- en tuinbouw, groene ruimte en (stads)ecologie;
 • Zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en overige organisaties op het gebied van gezondheid, welzijn en voeding;
 • Ketenpartijen in de agri-food sector (groothandel, retailbedrijven, cateraars, restaurants), toeleveranciers (o.a. technologie);
 • Hoveniers en groenvoorzieners;
 • Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen; onderzoek- en adviesbureau’s.

Dag van de Stadslandbouw Expertpanel

Om de inhoudelijke kwaliteit van de dag te waarborgen, bestaat er een expertpanel met hierin zitting hebbend een aantal deskundigen uit de dagelijkse praktijk van voedsel, groen en stedelijke ontwikkeling.
Enkele leden van dit panel zijn:
Paul Bringmann (oprichter La Place, deputy CEO V&D Group)
Maarten Fischer (vm. secretaris Taskforce Multifunctionele Landbouw)
Annemieke Fontein (hoofd landschapsarchitectuur, Gemeente Rotterdam)
Bas de Groot (stadslandbouw pionier)
Joris Lohman (Jongerenvertegenwoordiger Slow Food Int.)
Jan-Willem van der Schans (onderzoeker WUR)
en Roel Vollebregt (directievz. AM).

Deelname bezoekers

De kosten voor deelname aan de Dag van de Stadslandbouw (congres 4 juni) bedragen € 75,- voor het dagprogramma en € 50,- voor het ondernemersprogramma.
De kosten voor deelname aan het excursieprogramma op 3 juni bedragen € 50,-
(Alle prijzen zijn excl. btw per persoon en op basis van vroegboektarief).
Deelname aan de publieksdag is gratis.