Egbert Roozen pre­sen­teert Leven­de Tuin op Dag van de Stads­land­bouw

Ver­groe­ning van de bebouw­de omge­ving was hoofd­the­ma tij­dens de goed­be­zoch­te ‘Dag van de Stads­land­bouw’, een groot­se mani­fes­ta­tie in de Bra­ban­t­hal­len in ’s‑Hertogenbosch op 4 juni jl. Alle denk­ba­re aspec­ten, kan­sen en opties voor de ver­bin­ding van stad en agra­ri­sche omge­ving kwa­men aan de orde. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG greep de gele­gen­heid aan om […]

4 juni: Dag van de Stads­land­bouw

Na 3 eer­de­re edi­ties in Alme­re (2012), Rot­ter­dam (2013) en Utrecht (2014), is de Dag van de Stads­land­bouw uit­ge­groeid tot hét toon­aan­ge­ven­de, lan­de­lij­ke vake­ve­ne­ment op het gebied van stads­land­bouw en stads­ge­rich­te land­bouw in Neder­land. Tij­dens dit Nati­o­na­le Plat­form gaan zo’n 400 deel­ne­mers (stads­boe­ren, over­he­den, markt- en keten­par­tij­en, ken­nis­in­stel­lin­gen) in op de vraag hoe stads­land­bouw kan […]