De meer­waar­de van een groen­dak

Groen­da­ken kleu­ren het stads­beeld in Neder­land lang­za­mer­hand steeds groe­ner. Een groen­dak — vaak een laag van vet­plant­jes — heb­ben vele voor­de­len Toch is het nog niet voor ieder­een dui­de­lijk wat nu de meer­waar­de van een groen­dak is. Niet elk dak is geschikt voor het aan­leg­gen van een groen­dak. Het heeft een water­dich­te en wor­tel­be­sten­di­ge onder­grond nodig. […]

Buurt­groen gezond? Alleen als je erbij kunt

Niet alleen de aan­we­zig­heid van groen in een wijk, maar voor­al de toe­gan­ke­lijk­heid ervan heeft een posi­tief effect op de gezond­heid van bewo­ners. Van onbruik­baar groen langs par­keer­plaat­sten, wordt nie­mand geluk­kig; van wan­del­par­ken en speel­wei­des wel. Dat blijkt uit pro­mo­tie­on­der­zoek van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­genonder 223 bewo­ners van twee Gro­ning­se wij­ken. Toe­gan­ke­lijk en bruik­baar Yang Zhang, pro­mo­ven­da […]